10.12.13

Εκκλησία και "εκκλησίες"...

Εκκλησία και "εκκλησίες"...
.
.
Οι κρατικές εκκλησίες (Ορθόδοξη, Ρωμαιοκαθολική, Λουθηρανική, Αγγλικανική κ.λπ.) είναι ΣΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑ 
Οι μεταρρυθμισμένες εκκλησίες (Ευαγγελικοί, Βαπτιστές, Μεθοδιστές, κ.λπ.) είναι ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΩΜΑ 
Οι Χαρισματικές / Πεντηκοστιανές εκκλησίες είναι ΠΛΟΙΑ ΕΛΑΥΝΟΜΕΝΑ υπό σφοδρών ανέμων πότε προς την Α και πότε προς τη Β κατάσταση από τις παραπάνω… 
_________________________________________________________________ 
Αλλά Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Χριστέ μου, είναι βράχος ασάλευτος. 
Εσύ είπες: «Επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής» (Ματθ. 16:18).
Για τούτο ΚΥΡΙΕ δεν αποβλέπουμε σε ανθρώπους και ανθρώπινα συστήματα αλλά ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΕΝΑ και ΜΟΝΟ ΕΣΕΝΑ δοξάζουμε... 
=
«Εις εμέ βλέψατε και σώθητε, πάντα τα πέρατα της γής· διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος»
Ησ. 45:22 )    

«Αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας την αισχύνην, και εκάθησεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού»
Εβρ. 12:2 )    


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ     « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
    
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ FACEBOOK
        
« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :

Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.