25.11.13

Και ο Καποδίστριας εν αγίοις...


Και ο Καποδίστριας εν αγίοις...
.
.

Τελείωσαν οι "άγιοι" στον τόπο μας, και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα του "Ορθόδοξου Τύπου", ανακάλυψε έναν νέο στο πρόσωπο του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, πρώτου και μοναδικού Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Κατά πάσα πιθανότητα κανένας από τους άχρηστους που μετά από αυτόν κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτόν τον τόπο δεν θα μπορούσε να συγκριθεί ούτε στο ελάχιστο δίπλα στον Καποδίστριας

Γι' αυτό εξάλλου και κάποιοι "ήρωες" φρόντισαν να το ξεκάνουν...
___________________________

Από αυτό το σημείο, όμως, μέχρι που να τον ΑΝΑΚΗΡΥΞΟΥΝ ΑΓΙΟ, τα πράγματα ξεπερνούν κάθε λογική.

1. Ποιος ξέρει τις καρδιές και τα βάθη του αείμνηστου Κυβερνήτη;

2.  Ποιος ή ποιοι είναι αυτοί που (ως άλλοι πάπες) αναλαμβάνουν να μοιράζουν ΟΦΙΚΙΑ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ;
___________________________

Πόσο θυμίζει η εξέλιξη αυτή τα λόγια του Χριστού όταν έλεγε στους Φαρισαίους της εποχής Του:

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί· διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων, 30 και λέγετε·

Εάν ήμεθα εν ταις ημέραις των πατέρων ημών, δεν ηθέλομεν είσθαι συγκοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών.

31 Ώστε μαρτυρείτε εις εαυτούς ότι είσθε υιοί των φονευσάντων τους προφήτας.

32 Αναπληρώσατε και σεις το μέτρον των πατέρων σας»

( Ματθ. 23:29-32 )

==============================================

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.