29.11.13

Τερατογενέσεις στη Βουλή των Ελλήνων...


Τερατογενέσεις στη Βουλή των Ελλήνων...
.
Από το facebook
.
_____________________________________________

Τα σύγχρονα κοινωνικά ΤΕΡΑΤΑ η Βουλή των Ελλήνων τα κάλυψε με το γενικό όνομα "ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ", 

Εδώ μέσα χωράει κάθε ανωμαλία, διαστροφή, ιδιαιτερότητα, επιλογή, προτίμηση και όπως αλλιώς θέλετε να ονομάσετε.

Βεβαίως ο Θεός δεν εμποδίζει τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα "κρυφά",

που τώρα πια δεν διστάζουν "να σηκώνουν κεφάλι" και να έρχονται στο φανερό με ιδιαίτερη "περηφάνεια" (pride parades).

Προειδοποιεί, όμως μέσα από τον αποστολικό λόγο,
ότι οι συμμετέχοντες σε αυτά καταλήγουν:


«Απολαμβάνοντες εις εαυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών»


( Ρωμ. 1:27 )

_________________________

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.