2.10.13

Εκρήμνισε δυνάστας από θρόνων...


Εκρήμνισε δυνάστας από θρόνων...
.
.
Δεν μπορείς να λησμονήσεις το μεγαλυνάριο της Παρθένου Μαρίας, που διαφύλαξε για εμάς το Άγιο Πνεύμα στο Ευαγγέλιο του Λουκά...  
«Ενήργησε κραταιώς διά του βραχίονος αυτού· διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών.  
Εκρήμνισε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς,  
πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς» 
(Λουκ. 1:51-53)
Καθώς βλέπουμε ολόγυρα τις μεταβολές και μεταπτώσεις των λεγομένων "Μεγάλων Δυνάμεων", πάντα δοξάζουμε τον ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ για τις σοφές αποφάσεις και κρίσεις Του!
=
«Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνον σοφόν Θεόν, είη τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν». 
1Τιμ. 1:17  


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.