8.10.13

Στερνή μου γνώση...


Στερνή μου γνώση...
.
.
"Στερνή μου γνώση, να σ' είχα πάντα", λέει η παροιμία, και έχει δίκιο... 
Όμως η σύντομη ζωή μας δεν είναι ικανή να μας προσφέρει τόση πολλή και σωστή γνώση, για να γλιτώνουμε από τις παγίδες και τα λάθη μας... 
Για τούτο είναι σοφό να ακολουθούμε τον ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΛΟ, τον Κύριο Ιησού Χριστό, που ως Δημιουργός μας, ξέρει καλύτερα τις ανάγκες μας και τις λύσεις τους... 
Όπως δεν είναι ανάγκη να κάψεις το σπίτι σου για να μάθεις τους κινδύνους, αλλά μπορείς να ακούς τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έτσι έτσι μπορείς --και είναι σοφότερο-- να ακολουθείς τις οδηγίες του λόγου του Θεού, που δόθηκαν για την ωφέλεια και την προστασία μας.  
=
«Δεν θέλει απομακρυνθή τούτο το βιβλίον του νόμου από του στόματός σου, αλλ' εν αυτώ θέλεις μελετά ημέραν και νύκτα, διά να προσέχης να κάμνης κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτώ· διότι τότε θέλεις ευοδούσθαι εις την οδόν σου, και τότε θέλεις φέρεσθαι μετά συνέσεως» (Ιησ. 1:8)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.