1.10.13

Τα φιδάκια και τα τάματα...


Τα φιδάκια και τα τάματα...
.
.
Με τα φιδάκια καλά τα πάει η εν λόγω εικόνα και οι υπεύθυνοι της εκκλησίας, που χάρη σ' αυτό το κόλπο με τα φιδάκια που φέρνουν από τα ρέματα, για το οποίο πολλά ύποπτα γράφονται στο διαδίκτυο... 
Όμως με τους κλέφτες δεν τα πάνε καλά (εκτός και αν τα πηγαίνουν καλύτερα) επειδή κανείς δεν ξέρει πώς ΠΕΤΑΞΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΑΤΑ της εφετινής πανήγυρης... 
Ούτε και η ίδια η εικόνα, ούτε και τα φιδάκια, που τηρεί άκρα του τάφου σιωπήν...
=
«4 Τα είδωλα αυτών είναι αργύριον και χρυσίον, έργα χειρών ανθρώπων· 5 Στόμα έχουσι και δεν λαλούσιν· οφθαλμούς έχουσι και δεν βλέπουσιν· 6 ώτα έχουσι και δεν ακούουσι· μυκτήρας έχουσι και δεν οσφραίνονται· 7 Χείρας έχουσι και δεν ψηλαφώσι· πόδας έχουσι και δεν περιπατούσιν· ουδέ ομιλούσι διά του λάρυγγος αυτών» (Ψαλ. 115:4-7)  


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.