20.9.13

ΜΙΚΡΕΣ αμαρτίες - ΜΕΓΑΛΟ κακό...


ΜΙΚΡΕΣ αμαρτίες - ΜΕΓΑΛΟ κακό...
.
.
 Toύτο το μικρό σκαθάρι (φωτογραφία) έχει καταστρέψει χιλιάδες τεράστιους φοίνικες στη χώρα μας... 
Εκείνη η πράσινη ομορφιά καταστρέφεται από τα "δοντάκια" αυτού του ΘΗΡΙΟΥ...
=
Έτσι και η αμαρτία, η τόσο δα μικρή, μπορεί να καταστρέψει την ζωή μας ΤΩΡΑ και την ψυχή μας ΑΙΩΝΙΑ... 
Δεν μπορείς να παίζει με την αμαρτία!

=
Και μία λεπτομέρεια: 
Το σκαθάρι (που δεν υπήρχε πρώτα στην Ελλάδα), μεταφέρθηκε από την Αίγυπτο (τύπος της αμαρτίας) κατά τη μεταφορά δέντρων για μεταφύτευση από τη μία χώρα στην άλλη...
Έτσι όπως μεταφέρεται η χονδροειδής αμαρτία μέσω της ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ που μάς έρχεται από τη "χριστιανική" δύση...


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.