16.9.13

Μήνυμα και Μέθοδοι...


Μήνυμα και Μέθοδοι...
.
.
Οι ΜΕΘΟΔΟΙ  αλλάζουν, αλλά όχι το ΜΗΝΥΜΑ... Μεγάλος ο πειρασμός και οι προκλήσεις... 
Η εποχή, η κουλτούρα, οι λαοί, το μορφωτικό επίπεδο, η κοινωνική αλλαγή και ένας μεγάλος κατάλογος που "απαιτεί ΑΛΛΑΓΕΣ"... 
Για το αν είναι προς το καλό ή όχι υπάρχουν πολλοί ενδοιασμοί... 
Τουλάχιστον ας μην αλλάξουν το ΜΗΝΥΜΑ... 
=
«Δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξ. 4:12)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.