14.9.13

Χριστιανική μαθητεία...


Χριστιανική μαθητεία...
.
.
Η εντολή του Χριστού στους Αποστόλους, ήταν να κάνουν ΜΑΘΗΤΕΣ... 
Οι μαθητές των Αποστόλων άρχισαν να κάνουν ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 
Γι' αυτό η χριστιανοσύνη έχει αυτά τα χάλια...
=
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθ. 28:19)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.