1.9.13

Αλλήλων τα βάρη...Αλλήλων τα βάρη...


Σίγουρα δεν μιλούσε γι' αυτό ο Παύλος όταν έγραφε:
«Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού» (Γαλ. 6:2)
=
Το ερώτημα είναι πόσοι θα ήταν πρόθυμοι να σηκώσουν έστω κι αυτό το ελάχιστο βάρος, για να διευκολυνθεί η ζωή κάποιου άλλου...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com