1.8.13

Τόπος για τον Διάβολο...Τόπος για τον Διάβολο...
.
.
Η οργή είναι φυσιολογική και αναμενόμενη από κάθε συναισθηματικά υγιή άνθρωπο... 
Πρέπει όμως η οργή να ξεθυμαίνει το ταχύτερο δυνατό, επειδή ο νους του ανθρώπου πρέπει να κυβερνά πάνω από τα συναισθήματά του... 
Γι' αυτό ο λόγος του Θεού με σοφία συμβουλεύει:
«Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ο ήλιος ας μη δύη επί τον παροργισμόν σας, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον» 
(Εφεσ. 4:26-27) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.