5.8.13

Τι γνώμη έχεις για τον Πατέρα;Τι γνώμη έχεις για τον Πατέρα;
.
.

Πώς είναι (ή ήταν) ο πατέρας σας απέναντί σας; Ίσως να προσπάθησε όσο μπορούσε αλλά στο τέλος να σας απογοήτευσε. Ίσως πάλι να νομίζετε πως ήταν εντελώς αδιάφορος προς εσάς. Ή ίσως ο δικός σας πατέρας να μην ήταν τόσο καλός άνθρωπος όπως θα θέλατε…


Μήπως οι δυσκολίες και οι εμπειρίες από τη ζωή, σας έχουν κάνει να σκέφτεστε λάθος για τον Θεό και την αγάπη Του ως Πατέρα προς εσάς; Σταματήστε για μια στιγμή και σκεφθείτε λίγο τα χωρία:

«Τις άνθρωπος είναι από σας, όστις εάν ο υιός αυτού ζητήση άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον; και εάν ζητήση οψάριον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν όφιν; εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρητε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρ' αυτού;» (Ματθ. 7:9-11)

και αποδεχθείτε ανεπιφύλακτα την αγάπη του Ουράνιου Πατέρα για εσάς.
(Από το διαδίκτυο)
=
«O Πατήρ σας αγαπά, επειδή σεις ηγαπήσατε εμέ και επιστεύσατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον» (Ιωάν. 16:27)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.