8.8.13

Ποιον έχεις στο βάθρο της καρδιάς σου;Ποιον έχεις στο βάθρο της καρδιάς σου;
.
.
Κανείς δεν το παραδέχεται εύκολα, όμως όλοι, πέρα από όλα όσα λέμε, άλλος λίγο και άλλος περισσότερο, ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ αγαπάμε περισσότερο...
=
Γι' αυτό ο νόμος ζήτησε:
«Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Ματθ. 22:39)
και ο απόστολος Παύλος:
«Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσι τας εαυτών γυναίκας ως τα εαυτών σώματα. Όστις αγαπά την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά» (Εφεσ. 5:28)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.