12.8.13

Όταν ο Χριστός ελευθερώνει...Όταν ο Χριστός ελευθερώνει...
.
.
Από τα ισχυρότερα όπλα του Σατανα είναι να μας κάνει να λησμονούμε ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
Φέρνει ξανά και ξανά στο νου τις παλιές μας ανομίες και αμαρτίες, καταφέροντας να μας στερήσει την απόλαυση της σωτηρίας...
Αλλά δεν είναι ανόητο εμείς να του επιτρέπουμε να παίζει μαζί μας, ενώ ο Χριστός έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ το έργο Του;
=
«Πάτερ,
Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, το οποίον μοι έδωκας διά να κάμω»
(Ιωάν. 17:4)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.