19.8.13

Φτωχός ή πλούσιος;Φτωχός ή πλούσιος;
.
.
Στα μάτια των ανθρώπων μπορεί να είμαστε φτωχοί...
Έχουμε όμως ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΑΤΕΡΑ!
=
«Ο πλούτος δεν μένει διαπαντός· ουδέ το διάδημα από γενεάς εις γενεάν» (Παρ. 27:24)
«Μακάριοι σεις οι πτωχοί, διότι υμετέρα είναι η βασιλεία του Θεού» (Λουκ. 6:20)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.