20.8.13

Για εσένα το λέω...Για εσένα το λέω...
.
.
Ο Διάβολος ασχολείται μαζί μας περισσότερο από όσο το καταλαβαίνουμε.
  • Είσαι άθλιος, λέει, για να μας απογοητεύσει...
  • Είσαι ο πρώτος λέει, για να μας κάνει να υπερηφανευτούμε...
  • Είσαι τέλειος λέει, για να μας κάνει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για το καλύτερο...
=
Το καλύτερο όπλο είναι να θυμόμαστε τον λόγο του Χριστού:
«Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή» (Ματθ. 16:24)
Ένας νεκρός ούτε κολακεύεται, ούτε περηφανεύεται, ούτε έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.