2.8.13

Έχεις λόγους να φοβάσαι;Έχεις λόγους να φοβάσαι;
Εξέτασε αυτά τα 3 σημεία:

1. Πήγαινε στον Θεό με τους φόβους σου.


«Εξεζήτησα τον Κύριον, και επήκουσέ μου, και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν» (Ψαλμός 34:4).  

2. Να θυμάσαι ότι ο Θεός είναι ισχυρότερος από οτιδήποτε φοβάσαι.  


«Σεις εκ του Θεού είσθε, τεκνία, και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλήτερος είναι εκείνος όστις είναι εν υμίν παρά όστις είναι εν τω κόσμω» (Α΄ Ιωάν. 4:4).  

3. Όσο περισσότερο μαθαίνεις να αγαπάς όπως ο Θεός, τόσο λιγότερο φόβο θα αντιμετωπίσεις.  


«Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ' η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον, διότι ο φόβος έχει κόλασιν· και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη» (Α΄ Ιωάν. 4:18).
(Από το διαδίκτυο)
=
Ο λόγος του Θεού (η Αγία Γραφή) είναι το καλύτερο φάρμακο, επειδή ο Θεός είναι ο καλύτερος γιατρός και ελευθερωτής από τους φόβους μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com