13.8.13

Ποιον από τους δυο να φοβόμαστε;Ποιον από τους δυο να φοβόμαστε;
.
.
Βλέπαμε προχθές στην τηλεόραση τη συνέντευξη του κ. Πρωθυπουργού από την Αμερική και υποχρεωτικά βλέπαμε όλη την ώρα το ΜΑΥΡΟ άγαλμα που είχαν βάλει πίσω του ως "ντεκόρ"... 
Δεν ξέρουμε ποιον αναπαριστά το άγαλμα, ξέρουμε σίγουρα ποιος είναι ο ΛΕΥΚΟΣ κύριος και, για να πούμε την αλήθεια, φοβόμαστε περισσότερο τον δικό μας... 
Διότι, μπορεί να είναι "λευκός" στο χρώμα αλλά είναι πολύ "μαύρος" στα έργα του, αδελφέ μου... 
Με άλλα λόγια κάτι σαν τους "λευκούς" ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ...
=
«Και θέλω τιμωρήσει τον Βηλ εν Βαβυλώνι και εκβάλει εκ του στόματος αυτού όσα κατέπιε· και τα έθνη δεν θέλουσι συναχθή πλέον προς αυτόν, και αυτό το τείχος της Βαβυλώνος θέλει πέσει. 45 Λαέ μου, εξέλθετε εκ μέσου αυτής και σώσατε έκαστος την ψυχήν αυτού από της οργής του θυμού του Κυρίου· 46 μήποτε η καρδία σας χαυνωθή και φοβηθήτε υπό της αγγελίας ήτις θέλει ακουσθή εν τη γή· θέλει δε ελθεί αγγελία το εν έτος, και μετά τούτο η αγγελία το άλλο έτος, και καταδυναστεία εν τη γη, εξουσιαστής εναντίον εξουσιαστού» 
(Ιερ. 51:44-46)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.