11.8.13

Ποιος είναι ο "ήρωάς" σου;Ποιος είναι ο "ήρωάς" σου;
.
.
Τα παιδιά που δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή, θυμούνται τον ΑΧΙΛΛΕΑ, τον ΕΚΤΩΡΑ, τον ΟΔΥΣΣΕΑ, τον ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ...
Τα παιδιά που γνωρίζουν την Αγία Γραφή, θυμούνται τον ΔΑΒΙΔ, τον ΔΑΝΙΗΛ, τον ΣΑΜΨΩΝ κ.λπ.
Αλλά ποιος είναι ο δικός σου ο ήρωας; Αυτός στον οποίο θέλεις να μοιάσεις; Να μερικά παραδείγματα που μας δίνει ο απόστολος Παύλος:
=  • Σας παρακαλώ, λοιπόν, γίνεσθε μιμηταί μου. 1Κορ. 4:16

  • Αδελφοί, συμμιμηταί μου γίνεσθε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Φιλ. 3:17

  • Διότι σεις εγείνετε, αδελφοί, μιμηταί των εκκλησιών του Θεού, αίτινες είναι εν τη Ιουδαία 1Θεσ. 2:14

  • Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς και εγώ του Χριστού. Α΄ Κορ. 11:1

  • Και σεις εγείνετε μιμηταί ημών και του Κυρίου 1Θεσ. 1:6

  • Γίνεσθε λοιπόν μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά, Εφεσ. 5:1

  • διά να μη γείνητε νωθροί, αλλά μιμηταί των διά πίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Εβρ. 6:12

  • Και τις θέλει σας κακοποιήσει, εάν γείνητε μιμηταί του αγαθού;  1Πέτ. 3:13

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.