24.8.13

ALL YOU NEED IS LOVE... But...ALL YOU NEED IS LOVE... But...
.
.
Και πράγματι, αυτό που μας χρειάζεται είναι Η ΑΓΑΠΗ, όμως ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ, ούτε φιλία, ούτε έρωτας, ούτε στοργή...
(Αυτά τα τελευταία μπορεί να μας τα δώσει ο φίλος μας, ο ερωμένος μας ή η μάνα μας)...
Όμως αληθινή ΑΓΑΠΗ μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει επειδή Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ...
«Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς.
Ο Θεός είναι αγάπη, και όστις μένει εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ»
(1Ιωάν. 4:16)
=
Πόσες έννοιες χάσαμε χάνοντας τη γλώσσα μας...
Ας μάθουμε να μιλάμε με ΣΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ...
Αυτή τη γλώσσα διάλεξε ο Θεός για να μας στείλει την ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ...
Κάτι παραπάνω γνώριζε...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.