21.7.13

Το Βατικανό χορηγεί συγχωροχάρτια μέσω Twitter...Το Βατικανό χορηγεί συγχωροχάρτια μέσω Twitter...
.
.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, το Βατικανό χορηγεί πλέον «συγχωροχάρτια» στους οπαδούς του λογαριασμού του Πάπα Φραγκίσκου στο Twitter. 
Αυτά τα συγχωροχάρτια, όταν χορηγούνται από την εκκλησία, ΔΗΘΕΝ μειώνουν στους Καθολικούς, το χρόνο που θα χρειαστεί να περάσουν στο καθαρτήριο μετά την εξομολόγηση και την άφεση των αμαρτιών τους. 
Η Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, λέει ότι τα συγχωροχάρτια "διατίθενται μέσω της Εκκλησίας, η οποία, δυνάμει της εξουσίας του δεσμείν και λύειν που της χορήγησε ο Ιησούς, παρεμβαίνει υπέρ των μεμονωμένων χριστιανών και ανοίγει γι' αυτούς το θησαυροφυλάκιο της αξιομισθίας του Χριστού και των αγίων για να λάβουν από τον Πατέρα των οικτιρμών τη διαγραφή της χρονικής τιμωρίας που οφείλεται για τις αμαρτίες τους". 
Επιμένοντας σε αυτή τη μεσαιωνική πλανεμένη διδαχή του, το Βατικανό και ο πάπας εξακολουθούν αυτή τη μη χριστιανική πρακτική που έγινε αιτία της Μεταρρύθμισης. 
=
«Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων» 
(1Τιμ. 2:5-6  5)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.