30.7.13

Ο νάμπερ ΟΝΕ...Ο νάμπερ ΟΝΕ...

Ο πρώτος στη ζωή σου είσαι εσύ, ακόμη κι αν δεν το ομολογείς δημόσια...
Εσύ ο πρώτος, εσύ και ο έσχατος...
Χωρίς εσένα δεν γίνεται τίποτε και όλοι χρειάζονται εσένα...
=
Όμως αυτά όλα ανήκουν μόνο στον Θεό...
Ο άνθρωπος απλώς προσπαθεί να κλέψει λίγη δόξα...
...και το ξεφούσκωμα είναι γρήγορο και η πτώση του μεγάλη...
«Πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθή και ο ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθή» (Λουκ. 14:11)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com