18.7.13

Η δύναμη της ζωής μέσα σ' ένα σπόρο...Η δύναμη της ζωής μέσα σ' ένα σπόρο...

Πόση δύναμη πρέπει να κρύβεται μέσα σε ένα σποράκι σταφυλιού;
Η φωτογραφίες από ένα «αμπέλι» που φύτρωσε στις πλάκες του πεζοδρομίου έξω από ένα σπίτι δίνουν την απάντηση...
Ένας σπόρος που για να βλαστήσει έπρεπε πρώτα να πεθάνει...
Ένας σπόρος που για να βλαστήσει δεν εμποδίστηκε από τη σκληρότητα της τσιμπεντόπλακας...
Ένας σπόρος που μάς μιλάει για τη δύναμη της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ που περιμένουμε!
=
«35 Αλλά θέλει τις ειπεί· Πώς ανασταίνονται οι νεκροί; και με ποίον σώμα έρχονται; 36 Άφρον, εκείνο το οποίον συ σπείρεις, δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνη· 37 και εκείνο το οποίον σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίον μέλλει να γείνη, αλλά γυμνόν κόκκον, σίτου τυχόν ή τινός των λοιπών. 38 Ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα καθώς ηθέλησε, και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα» (1Κορ. 15:35-38)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com