19.7.13

Εικονική επίσκεψη στο όρος του Ναου...Εικονική επίσκεψη στο όρος του Ναου...
Στην ιστοσελίδα http://harhakodesh.co.il/ προσφέρεται μία ενδιαφέρουσα εικονική επίσκεψη στο Όρος του Ναού (Χάρ Χακόντες) στην Ιερουσαλήμ.
Παρ' όλο που όλα είναι σε εβραϊκή γλώσσα, η περιήγηση είναι ενδιαφέρουσα.

Δοκιμάστε την.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.