31.7.13

«Του γαρ Θεού ειμί εγώ»...«Του γαρ Θεού ειμί εγώ»...
.
.

«Υπήγαν δε και οι αδελφοί αυτού και πεσόντες έμπροσθεν αυτού, είπον, Ιδού, ημείς είμεθα δούλοί σου.
Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, Μη φοβείσθε· μήπως αντί Θεού είμαι εγώ;
σεις μεν εβουλεύθητε κακόν εναντίον μου· ο δε Θεός εβουλεύθη να μεταστρέψη τούτο εις καλόν, διά να γείνη καθώς την σήμερον, ώστε να σώση την ζωήν πολλού λαού»
(Γέν. 50:18-20 ΒΑΜΒΑΣ

 =================


«εἶπαν οδεμες σοι οκται
καὶ επεν ατος ιωσηφ μφοβεσθε τογρ θεοεμιγ 
μεςβουλεσασθε κατ' ἐμοες πονηρά ὁ δθεςβουλεσατο περὶ ἐμοεςγαθά ὅπωςν γενηθῇ ὡς σμεροννα διατραφλας πολς»

(Γέν. 50:18-20 ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ)
=
Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο αρχαία κείμενα είναι ελάχιστες, θα μπορούσαν να περάσουν και απαρατήρητες, εκτός από μία που παραπάνω σημειώσαμε με κόκκινα γράμματα. Ας τις προσέξουμε:
Στο εβραϊκό κείμενο ο Ιωσήφ φέρεται να λέει:
ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΑΝΤΙ ΘΕΟΥ; (στη θέση του Θεού)
Στο κείμενο των Εβδομήκοντας ο Ιωσήφ φέρεται να λέει: 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. (δηλαδή εγώ ανήκω στον Θεό) 
Όποια απόδοση και αν προτιμάτε, είναι όμορφη στο περιεχόμενό της. Επειδή μόνο ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ μπορεί να ταπεινώσει τον εαυτό του και "να μην το πάρει επάνω του"... ώστε να προσπαθήσει να ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ και να ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ... 
Εικόνες μιας τόσο παλαιάς εποχής που όμως δείχνουν πόσο ίδιο είναι το Πνεύμα του Θεού και οι αρχές Του. 
Ας διδαχτούμε λοιπόν από αυτές ώστε στη ζωή μας να φαίνεται πως ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.