13.6.13

Μήπως πρέπει να ψάξω στο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ;Μήπως πρέπει να ψάξω στο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ; Είμαι άντρας ώριμος, ετών 65, που σημαίνει ότι δεν τα έχω χάσει εντελώς…

Έχω πάει Σχολείο μέχρι το Λύκειο, που σημαίνει ότι ξέρω λίγα γραμματάκια, από αυτά που διδάσκει το ελληνικό Κράτος…

Έχω ζήσει στα χρόνια της Χούντας του 1967, που σημαίνει ότι θυμάμαι τις ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ…
=
Μήπως υπάρχει κανείς να μου εξηγήσει σε τι διαφέρουν εκείνες οι ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ της επαράτου, από τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της ενδόξου Ελληνικής Δημοκρατίας του 2013?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com