26.6.13

Νέα δικομματική "κυβέρνηση"...Νέα δικομματική "κυβέρνηση"...

 Η "επιτυχία" της ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ...
ΚΑΙ
Η "ασφάλεια" της ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...
=
Αλλά μη γελαστείτε...
Στους δικούς μας ώμους πατούν ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com