21.6.13

Όταν το κράτος προσλαμβάνει...Όταν το κράτος προσλαμβάνει...

Το κράτος μας θα προσλάβει:
«
Εκπαιδευτές Στρες:
Αντικείμενο ενασχόλησης: Εκμάθηση ειδικών τεχνικών χαλάρωσης και διαχείρισης του στρες
Απαραίτητα προσοντα:
……..

2) Πιστοποιημένες Σπουδές στην Διδασκαλία του Υπερβατικού Διαλογισμού
……….
Επιθυμητά προσόντα:
Ικανότητα και προηγούμενη εμπειρία στην εκπαίδευση και εφαρμογή του Υπερβατικού Διαλογισμού
………….
(Από το διαδίκτυο http://www.egolpion.com/tm_ekpa.el.aspx)
=
Αν η χούντα του 1967 εργαζόταν για την "Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών", η χούντα του 2013 εργάζεται για την "Ελλάδα του Υπερβατικού Διαλογισμού"...
Βοήθειά μας...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com