7.6.13

Θρησκευτική Εγκυκλοπαίδεια...Θρησκευτική Εγκυκλοπαίδεια...
Μέσα σε τόσα πολλά κακά και σκουπίδια που υπάρχουν στο διαδίκτυο, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε και μάλιστα αρκετά καθυστερημένα, ότι έχει αναρτηθεί ολόκληρο το ΔΩΔΕΚΑΤΟΜΟ έργο "Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια"...
Για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός διότι τη δεκαετία του 1960 είχαμε εργαστεί στο τυπογραφείο που γινόταν η στοιχειοθεσία του έργου, το οποίο δεν έχασε και ούτε θα χάσει την αξία του και τη μοναδικότητά του.
(Από το διαδίκτυο)
=
Μπορείτε να επισκεφθείτε το έργο στη διεύθυνση:

http://e-homoreligiosus.blogspot.gr/2010/11/12.html
 και στους παρακάτω συνδέσμους:

Τόμος 1 (Α-Ακωμαζών): μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3


Τόμος 2 (Αλ-Απροσδιοριστία): μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3


Τόμος3 (Απροσωποληψία-Βυζάντιον): μέρο 1 μέρος 2 μέρος 3


Τόμος 4 (Βυζάντιον-Διοκλής): μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3


Τόμος 5 (Διοκλητιανός-Ζώτος): μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3


Τόμος 6 (Ήβη-Ιωάννης): μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3


Τόμος 7 (Ιωάννης-Κωνσταντίνος): μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3


Τόμος 8 (Κωνσταντίνος-Μόζαρτ): μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3


Τόμος 9 (Μοίρα-Πάπας): μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3


Τόμος 10 (Πάπας-Σατωμπριάν): μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3


Τόμος 11 (Σβάϊτσερ-Φυλακτήριον): μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3


Τόμος 12 (Φυλ. Διακρίσεις-Ωφελισμός. Συμπλήρωμα.): μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3 μέρος 4 μέρος 5

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com