27.6.13

Όταν η ζωή κάνει χιούμορ...Όταν η ζωή κάνει χιούμορ...

Για όλα υπάρχει και η άλλη όψη, η σατιρική...
Αν και αρκετές φορές η σάτιρα είναι περισσότερο ρεαλιστική από την πραγματικότητα...
=
Αν και πολλές φορές οι ίδιοι κάνουμε το παν για να μετατρέψουμε τη ζωή σε ΔΡΑΜΑ και ΚΟΜΩΔΙΑ ή ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com