28.6.13

Χρειάζεται μεγάλη "ικανότητα"...Χρειάζεται μεγάλη "ικανότητα"...

Χρειάζεται μεγάλη ΤΕΧΝΗ να κάνεις τους ανθρώπους δυστυχείς...
και όμως να εξακολουθούν να σε ψηφίζουν...
και να ελπίζουν σ' εσένα...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com