5.5.13

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ... CHRIST IS RISEN
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ...


  Χαιρετούμε όλους τους αναγνώστες μας  

  με τον αρχαίο χριστιανικό χαιρετισμό   


  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  

__.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com