9.5.13

Ο καθένας το ναό του, και τον θεό του...Ο καθένας το ναό του, και τον θεό του...
 

__Από αρχαιοτάτων χρόνων και σε όλους τους λαούς, οι άνθρωποι θα ήθελαν να έχουν Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥ, και Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ...
__Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την οικοδόμηση πολλών ιδιωτικών ναών με τους οποίους καθένας νόμιζε πως θα εξασφαλίσει ΕΙΔΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ από τα πρόσωπα (αληθινά ή ψεύτικα) που τιμούσε... 
__Υποχρεωμένοι δηλαδή οι θεοί και οι άγιοι, να βοηθούν τους άρχοντες που τους φιλοξενούσαν στους ναούς και τα παρεκκλήσια τους...
=
__Το ίδιο λάθος σε όλες τις θρησκείες, που επίσης εκφράζεται με τα κάθε είδους ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΑ εντός και εκτός των ελληνικών σπιτιών...

__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com