13.5.13

Σπήλαιον ληστών...Σπήλαιον ληστών...

__Ούτε δικαστές είμαστε ούτε και μπορούμε να πούμε ότι έκαναν λάθος τα δικαστήρια...

__Η "σύμπτωση" όμως στην "ιερή πράξη" της αφιέρωσης τεράστιου ψηφιδωτού επί εξουσίας των εν λόγω κυρίων δεν μπορεί να είναι τυχαία...
__Εξάλλου, και από την εποχή του Χριστού, και ανέκαθεν ΚΑΙ ΝΥΝ, συνήθως οι ΝΑΟΙ μετατρέπονταν σε ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΗΣΤΩΝ...
=
__Και μία λεπτομέρεια...

__Αν το ψηφιδωτό το δώρησε ο ΔΗΜΟΣ της Θεσσαλονίκης (αλήθεια ρώτησε κανείς τους δημότες;) γιατί αναφέρεται ΜΟΝΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ;
__Προφανώς ανήκει κι αυτό στο λαϊκό "Με ξένα κόλλυβα μνημονεύουμε"...

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com