23.5.13

Αν ξέρεις να ΜΕΤΑΜΦΙΕΖΕΣΑΙ...Αν ξέρεις να ΜΕΤΑΜΦΙΕΖΕΣΑΙ...

Η μεγαλύτερη τέχνη του Σατανά είναι αυτή της ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗΣ...
Τη μία στιγμή είναι "Άγγελος" και την άλλη "Διάβολος"...
Το ίδιο ισχύει και για τους οπαδούς του που τη μία στιγμή είναι θρήσκοι και την άλλη καρναβαλιστές...
Όπως ακριβώς οι Πολιτικοί και οι Κληρικοί...
=
Έτσι ακριβώς και στη μεγαλούπολη της Πελοποννήσου. Τη μία στιγμή είναι λάτρις του Σατανά / Καρνάβαλου και την άλλη στιγμή είναι "Αποστολική Πόλη των Ορθοδόξων"...
Τη μία στιγμή τιμά τον Απόστολο Ανδρέα και την άλλη στιγμή τον σατανόμορφο Καρνάβαλο...Είναι ακριβώς αυτό που έγραψε ο απόστολος Παύλος: 
«14 Και ουδέν θαυμαστόν· διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. 15 Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζωνται εις διακόνους δικαιοσύνης, των οποίων το τέλος θέλει είσθαι κατά τα έργα αυτών». (2Κορ. 11:14-15)
 ========================================

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com