19.5.13

Δουλειές... οι ατέλειωτες...Δουλειές... οι ατέλειωτες...
Συναντήσαμε τη φωτογραφία στο διαδίκτυο. Προέρχεται από οστεοφυλάκειο σε κάποιο μοναστήρι...
=
Πόσο αληθινό το μήνυμα, και πόσο χρήσιμο σ' εμάς τους βιαστικούς ανθρώπους του αιώνα μας...
__Τελικά, πάντα κάτι θα μείνει ατελείωτο...
__Μακάρι να μην είναι η προσέγγιση και η ομοίωσή μας με τον Χριστό!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com