26.5.13

Νεκρά Θάλασσα... νεκρή ζωή...Νεκρά Θάλασσα... νεκρή ζωή...
Πολλοί νομίζουν ότι μπορούν να παίζουν με τη δικαιοσύνη του Θεού...Το ίδιο πίστευαν και οι κάτοικοι των αρχαίων πόλεων που έμειναν ως τις ημέρες μας ως μία διδακτική παροιμία...
«Τα Σόδομα και τα Γόμορρα, και αι πέριξ αυτών πόλεις, εις την πορνείαν παραδοθείσαι κατά τον όμοιον με τούτους τρόπον, και ακολουθούσαι οπίσω άλλης σαρκός, πρόκεινται παράδειγμα τιμωρούμεναι με το αιώνιον πυρ» (Ιούδα 1:7).
=
«Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται
επειδή ό,τι αν σπείρη ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει·
διότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν,
αλλ' ο σπείρων εις το Πνεύμα θέλει θερίσει εκ του Πνεύματος ζωήν αιώνιον» (Γαλ. 6:7-8)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com