24.5.13

Τι παράδειγμα δίνει η ζωή μας;
Τι παράδειγμα δίνει η ζωή μας;


=


__Τα πολλά λόγια είναι φτώχια... 

__Μήπως κάποιος δεν κατάλαβε το ηθικό δίδαγμα;

=

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com