22.5.13

Χειρότεροι από τους Τούρκους κατακτητές...

Χειρότεροι από τους Τούρκους κατακτητές...


Το πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο χειρότερο και από την Οθωμανική κατοχή

Posted on Μαΐου 19, 2013 
Στις 31 Αυγούστου 1881 ο ελληνικός στρατός, εφαρμόζοντας την Συνθήκη της Προσάρτησης, απελευθέρωσε την Λάρισα.
Στις παραμονές της προσάρτησης οι Τούρκοι ιδιοκτήτες της γης στη Θεσσαλία έσπευσαν να μεταβιβάσουν τις ιδιοκτησίες τους σε μεγάλους Έλληνες χρηματιστές και εμπόρους της διασποράς, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό απέκτησαν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμης Γής.
Η εφημερίδα “Η Θεσσαλία” της 13-17 Ιουλίου 1909 έγραφε: “Οι νέοι ιδιοκτήτες περιόρισαν κατά πολύ τα δικαιώματα των χωρικών … και απέβησαν τόσον τυραννικοί εις την είσπραξιν τού ιμόρου, ώστε οι χωρικοί ήρχισαν να δυσφορώσι και να ομολογούσιν ότι η κατάστασίς των ήτο ασυγκρίτως καλυτέρα υπό τούς Τούρκους διοικητάς”.
Στην Εφημερίδα συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις της 12.2.1883, αγόρευσις τού βουλευτού Ζυγομαλά, διαβάζουμε: “Και θέλετε να αισθανθή ο Θεσσαλός ότι έχει πατρίδα και απέκτησεν ελευθερίαν, όταν είναι είλως, δούλος τού αυτού αυθέντου;… Αισθάνεται τουναντίον, ότι είναι άπατρις, φερέοικος, ανέστιος. … 
Είτε ευρίσκεται υπό του Σουλτάνου Χακμίτ, είτε υπό χριστιανού Βασιλέως, το σύστημα της κατακτήσεως είναι το αυτό”.
“Ἱστορικά” ἐκδ. Ἐλευθεροτυπία τευχ. 72 σελ. 15-16
=
Και τι άλλαξε με την κατοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσες και της Τρικοματικής Κυβέρνησης συνεργατών;
Τουλάχιστον υπό τον τουρκικό ζυγό έλπιζαν σε μια επερχόμενη ημέρα ελευθερίας...
Σήμερα σε τι ελπίζουν;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com