20.5.13

Λέτε να έγιναν όλα στην τύχη;Λέτε να έγιναν όλα στην τύχη;

Κατάπληκτοι από την ομορφιά της ταινίας οι άνθρωποι χειροκροτούν τους δημιουργούς της...
Αλλά τον ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ της φύσης και ημών των ανθρώπων, πόσοι είναι πρόθυμοι να Τον ΥΜΝΗΣΟΥΝ και να Τον ΔΟΞΑΣΟΥΝ;
=
Ας είμαστε εμείς που προσφέρουμε ό,τι Του χρωστάμε: 

«Δέσποτα, Πανάγιε, ημείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοί σου, καταξιωθέντες ου διά τας δικαιοσύνας ημών (ου γαρ εποιήσαμέν τι αγαθόν επί της γης), αλλά διά τα ελέη σου καί τους οικτιρμούς σου, ους εξέχεας πλουσίως εφ' ημάς, θαρρούντες προσεγγίζομεν τω αγίω σου θυσιαστηρίω ... Τα σα εκ των σων σοι προσφέρομεν κατά πάντα και διά πάντα».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com