17.5.13

Παιδοβιαστές και Ομοφυλομανείς...Παιδοβιαστές και Ομοφυλομανείς...
Έχουμε προτείνει από καιρό και έτσι το χρησιμοποιούμε έκτοτε, ότι οι οφυλοφιλόφιλοι πρέπει να ονομάζονται ΟΜΟΦΥΛΟΜΑΝΕΙΣ, επειδή περί ΜΑΝΙΑΣ πρόκειται και όχι περί ΦΙΛΙΑΣ. 
(Από το διαδίκτυο)
=
Για το λόγο αυτό μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και η πρόταση του Δρ. Χρ. Μητσάκη (Βλέπε σύνδεσμο) ώστε οι δήθεν "ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΙ" να ονομάζονται ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΤΕΣ... επειδή το πρόβλημα δεν είναι η ΦΙΛΙΑ τους για τα παιδιά αλλά ο ΒΙΑΣΜΟΣ που εξασκούν επάνω στα θύματά τους.
Θα το εφαρμόσουμε λοιπόν!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com