1.5.13

Η τέχνη του ΨΕΥΔΟΥΣ...


Η τέχνη του ΨΕΥΔΟΥΣ...
=
__Είναι γνωστό σε όλους το ΜΙΣΟΣ των Μαρτύρων της Σκοπιάς απέναντι στον σταυρό του Χριστού...
__Πρώτα περιόρισαν τα αποτελέσματα της πνευματικής αναγέννησης μόνο σε ένα περιορισμένο αυθαίρετο αριθμό  144.000 ατόμων...
__Ύστερα προσπάθησαν να καταργήσουν τη γνωστή σε όλο τον κόσμο απεικόνιση του σταυρού + αλλά και την ίδια τη λέξη ΣΤΑΥΡΟΣ με την δικής τους έμπνευσης ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΑΝΟΥ...
__Από μία ορισμένη χρονολογία και ύστερα χρησιμοποιούν μόνο αυτή τη φράση σε όλες τις εκδόσεις τους και μάλιστα στη δική τους ΚΑΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ του "Νέου Κόσμου"...
__Και για να "στηρίξουν" την "έμπνευσή" τους επικαλούνται το έργο του Justi Lipsii De Cruce, ότι τάχα υποστηρίζει τη δική τους αντίληψη...
__Όμως, όπως βλέπετε στην εικόνα, ο Justi Lipsii στο έργο του De Cruce, παρουσιάζει όχι μόνο την εκδοχή Β που οι φίλοι ΜτΣ επέλεξαν να προβάλλουν, αποσιωπώντας όλες τις άλλες που Ο ΙΔΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ στην κλασική μελέτη του...
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται ΟΛΕΣ οι εκδοχές ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ από το βιβλίο του Justi Lipsii όπως διασώστηκαν και παρουσιάζονται από την Google Books
__Αλλά μήπως το ίδιο δεν κάνουν σε όλα τα θέματα, οι ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ κάθε φορά που θέλουν ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;
__Είναι για τούτο άξιοι του μισθού της πλάνης τους ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΩΝ... και δικαίως ισχύει και γι' αυτούς ο αποστολικός λόγος:
«Οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία» (Ρωμ. 1:18)
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com