12.4.13

"GRECO" - Τι είναι αυτό;


"GRECO" - Τι είναι αυτό;
=__Αν μη τι άλλο, έχουν φαντασία αυτοί στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού διάλεξαν να ονομάσουν GRECO την Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς...
__Λογικά οι Έλληνες πολιτικοί θα έπρεπε να τους ζητήσουν ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ για τη χρήση του ονόματος, επειδή το GRECO παραπέμπει σε κάτι άλλο...__Αν δεν πάει το μαυλό σας, σας θυμίζουμε το τραγούδι του Γιάννη Μηλιώκα «Γκρέκο Μασκαρά» που μπορείτε να ακούσετε στο βίντεο...


=
 

Τι είναι η GRECO;

Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) ιδρύθηκε το 1999 από το Συμβούλιο της Ευρώπης να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την καταπολέμηση της διαφθοράς της οργάνωσης πρότυπα. 

Στόχος της GRECO είναι η βελτίωση της ικανότητας των μελών της για την καταπολέμηση της διαφθοράς με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης τους με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς μέσα από μια δυναμική διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης από ομοτίμους και πίεση. Βοηθά να εντοπίσει τις ελλείψεις των εθνικών πολιτικών κατά της διαφθοράς, προτρέποντας τις αναγκαίες νομοθετικές, θεσμικές και πρακτικές μεταρρυθμίσεις. GRECO παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την πρόληψη και τον εντοπισμό της διαφθοράς. 

Συμμετοχή σε GRECO, η οποία είναι μια διευρυμένη συμφωνία, δεν περιορίζεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης κρατών. Κάθε κράτος που συμμετείχαν στην εκπόνηση της διευρυμένης μερικής συμφωνίας, μπορούν να συμμετάσχουν με κοινοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιπλέον, κάθε κράτος που γίνεται συμβαλλόμενο μέρος στους ποινικές ή αστικές συμβάσεις Δικαίου για τη Διαφθορά αυτόματα προσχωρεί στην GRECO και τις διαδικασίες αξιολόγησης. Επί του παρόντος, GRECO αποτελείται από 49 κράτη μέλη (48 ευρωπαϊκά κράτη και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής). 

Η λειτουργία της GRECO διέπεται από το καταστατικό του και του Κανονισμού. Κάθε κράτος μέλος διορίζει μέχρι δύο αντιπροσώπους που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της ολομέλειας GRECO με δικαίωμα ψήφου? Κάθε μέλος παρέχει επίσης GRECO με ένα κατάλογο των εμπειρογνωμόνων για τη συμμετοχή τους στις αξιολογήσεις της GRECO. Άλλες Συμβουλίου της Ευρώπης οργανισμοί μπορούν επίσης να ορίσει εκπροσώπους (π.χ. η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης). GRECO έχει χορηγηθεί το καθεστώς του παρατηρητή στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ( ΟΟΣΑ ) και τα Ηνωμένα Έθνη - εκπροσωπείται από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα ( UNODC ). GRECO εκλέγει τον Πρόεδρό του, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Προεδρείου του, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του προγράμματος εργασίας της GRECO και την εποπτεία των διαδικασιών αξιολόγησης. 

Τακτικό επιτροπή GRECO του αποτελείται από εκπροσώπους της Επιτροπής των Υπουργών των κρατών μελών που προσχώρησαν GRECO και των εκπροσώπων που ορίζονται ειδικά από άλλα μέλη της GRECO. Είναι αρμόδια για την έγκριση του προϋπολογισμούτης GRECO. Θα έχει επίσης την εξουσία να προβεί σε δημόσια δήλωση, εάν κρίνει ότι ένα μέλος δεν λαμβάνει επαρκώς δράση σε σχέση με τις συστάσεις που απευθύνονται σε αυτό. 

Το καταστατικό της GRECO ορίζει ένα master-τύπου διαδικασία, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στις διαφορετικές νομικές πράξεις υπό εξέταση (βλ. "Πώς GRECO εργασία" ). 

GRECO, που έχει την έδρα του στο Στρασβούργο, επικουρείται από γραμματεία, με επικεφαλής έναν εκτελεστικό γραμματέα, που παρέχεται από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αυτόματη μετάφραση από την GOOGLE. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για κανονική μετάφραση αλλά το κεντρικό νόημα θα το καταλάβετε έτσι κι αλλιώς.

=
Μουσική:  
Γιάννης Μηλιώκας


Τσίρκο, παράγκα, φίρμα γκρέκα
τέμπο, μουργέλα, αγγαρεία
γκράντε μαέστρο καλαμπόρτζο
ράτσα μπαρούφα, ομελέτα, ιστορία
γκράντε μαέστρο καλαμπόρτζο
ράτσα μπαρούφα, ομελέτα, ιστορία.

Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά
μασκαρά, γκρέκο μασκαρά.

Μάτσο αμάκα καπιτάλε
σκάρτο, τανάλια, πολιτσία
φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο
περκέ μαντζάρε σοσιαλίστε κομπανία
φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο
περκέ μαντζάρε σοσιαλίστε κομπανία

Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά...

Σβέλτα, μαντόνα, μανιβέλα
φρένο, στραπάτσο, καραμπόλα
μόδα, καβάλα, ντόλτσε βίτα
τρόμπα, φιγουρα, σαχλαμάρα κι άρπα κόλλα.

Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά...

\
__Και ζήτω η Ελλάς.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com