29.4.13

Μορφή ευσεβείας, αλλά χωρίς δύναμη...Μορφή ευσεβείας, αλλά χωρίς δύναμη...

«1 Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί· 2 διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, 3 άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, 5 έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε» (Β΄ Τιμ. 3:1-5).


__Την εβδομάδα αυτή που η παράδοση έχει ονοματίσει ΜΕΓΑΛΗ, πολλοί άνθρωποι θα ντυθούν για άλλη μια φορά την ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ... 


__Πλήθη θα συρρέουν στις εκκλησίες (εφέτος ακόμη περισσότεροι λόγω της κρίσης) φορώντας και πάλι τη μουτσούνα της λύπης για τον «ΚΑΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΚΑΚΑ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ» το «σκολιώτατον γένος Εβραίων»...


__Σταυροπροσκυνήματα και γονυκλισίες ατέλειωτες εμπρός στους εσταυρωμένους και κάτω από τους επιταφίους, μέχρι να ακουστούν τα πυροτεχνήματα ενός τυπικού και ανούσιου «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»...


__Βλέπουμε ότι ο Απόστολος ξεχωρίζει την ΜΟΡΦΗ από τη ΔΥΝΑΜΗ...

__Δεν έχει σημασία τι χρώμα θα είναι τα άμφια, και πώς θα κτυπούν οι καμπάνες, και τι χρώμα θα έχουν τα κεριά, και πώς θα ψάλλουν οι ψαλτικοί χοροί...


__Το ζητούμενο απέναντι σε όλα αυτά είναι Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ και όχι η ΜΟΡΦΗ της...


__Εντυπωσιακά ντυμένοι δεσποτάδες θα μιλήσουν και πάλι στους ναούς καλώντας τους ανθρώπους ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ, χωρίς όμως μήνυμα για κάποια αλλαγή στη ζωή τους.


__Και αν τους ρωτήσεις κατά πόσον είναι σωσμένοι, και κατά πόσον έχουν πεποίθηση ότι θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών, Η ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ, είναι τούτη η νεκρή ουσίας: Ποιος τα ξέρει αυτά; Εμείς προσπαθούμε...


__Πού λοιπόν είναι Η ΔΥΝΑΜΗ του Σταυρού και της Ανάστασης του Χριστού; Πού είναι η ζωοποιά ενέργεια του Αγίου Πνεύματος; Πού είναι η αλλαγή της ζωής καθώς ο άνθρωπος νεκρώνει τον εαυτό του για να φανεί στη ζωή του ο αναστημένος Χριστός. 

=

__Και όσον αφορά τις αδυναμίες μας; Ο Παύλος αλλού θα γράψει:

«Με άκραν λοιπόν ευχαρίστησιν θέλω καυχηθή μάλλον εις τας αδυναμίας μου, διά να κατοικήση εν εμοί η δύναμις του Χριστού» (Β΄ Κορ. 12:9)


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com