10.4.13

Τα πεπραγμένα τους...


Τα πεπραγμένα τους...
 
=
__Είναι συνήθεια οι μεγάλοι άνδρες να αφήνουν βιβλία με τα ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ τους...
__Αυτοί που μας διοικούν σήμερα, θα έχουν ασφαλώς πολλές σελίδες με ανθρώπους που ΠΗΡΑΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥΣ...
__Το πώς καταφέρνουν να κοιμούνται είναι ακόμη μία ένδειξη της απανθρωπιάς τους...__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com