6.4.13

Άμισθος θρησκευτικός λειτουργός...


Άμισθος θρησκευτικός λειτουργός...
=

__Δεν είναι ο πρώτος σύγχρονος ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ...
__Μήπως και κάποιοι "ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ" θα έπρεπε να μιμηθούν το παράδειγμά του, αντί να ζητιανεύουν από εκκλησία σε εκκλησία για την "υποστήριξή" τους...
=
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com