28.4.13

Πετρολούλουδα [δείτε το, αξίζει]...Πετρολούλουδα [δείτε το, αξίζει]...
 

__Και μην ξεχνάτε... ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ...
__Ούτε Θεός, ούτε σοφός νους... ΑΠΛΩΣ ΤΥΧΑΙΑ...
=
«Είπεν ο άφρων εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρησαν και έγειναν βδελυροί διά την ανομίαν· δεν υπάρχει πράττων αγαθόν» __Ψαλ. 53:1.
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com