19.3.13

...ούργος και ...ουργός...


...ούργος και ...ουργός...

=

__Το είδαμε και δεν αντέξαμε να μην το αντιγράψουμε...
__Ιδιαίτερα σήμερα ύστερα από όσα συμβαίνουν στην Κύπρο...
__Ναι, ύστερα από όσα υποφέρουν οι λαοί από τους ΥΠουργούς και τους ΠΡΩΘΥΠουργούς...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com