28.3.13

Δύο μέτρα και σταθμά...


Δύο μέτρα και σταθμά...

=
“Λυπούμεθα εἰλικρινά, ὅταν παραθεωροῦνται καί παραβιάζονται οἱ Θεῖοι καί Ἱεροί Κανόνες, πού εἶναι αἰωνίου κύρους καί παντοτινῆς - οἰκουμενικῆς ἰσχύος, διότι, ἀφ᾽ ἑνός μέν τίποτε τό θετικό, οὐσιαστικό καί λυσιτελές δέν ἐπιτυγχάνεται μέ τόν τρόπο αὐτό - μόνο σκανδαλισμός τοῦ Χριστεπωνύμου Ὀρθοδόξου Πληρώματος παράγεται - καί ἀφ᾽ ἑτέρου, κατά τόν λόγον τοῦ ἀειμνήστου καί κεχαριτωμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἁγίου καί διακεκριμένου Κληρικοῦ καί ἀρίστου Κανονολόγου, οἱ Ἱεροί Κανόνες, παραβιαζόμενοι καί ἐκτοπιζόμενοι, ἐκδικοῦνται. 
Μᾶς λυπεῖ ἰδιαίτερα ὁ συγχρωτισμός, ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνία καί συμπροσευχή καί ἡ προσφώνησις ὡς κανονικῶν Ἐπισκόπων καί «θρόνων Ἀποστολικῶν διαδόχων» ἀκοινωνήτων ἐκκλησιαστικῶς καί αἱρετικῶν προσώπων, ὅταν μάλιστα αὐτά ἔχουν τήν ποντιφικήν καί τήν τοῦ ἀρχηγοῦ Κράτους ἰδιότητα. 
Οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν τοῖς Ἐπισκόποις ἀποκαλεῖν τούς αἱρετικούς ἀξίους ἤ καί ἔχοντας Ἀποστολικήν διαδοχήν.
=

__Μια απλή γυναίκα δεν μπήκε σε ευαγγελική εκκλησία όπου γινόταν η κηδεία της εξαδέλφης της, εξηγώντας: 
"Ρώτησα τον πνευματικό μου και μου απαγόρευσε να μπω μέσα επειδή είναι αιρετικοί"...
__Ο Πατριάρχης και οι συν αυτώ συμμετέχουν σε προσευχές και λειτουργίες των "αιρετικών" (κατά τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ, όπως φαίνεται από το παραπάνω χαρακτηριστικό απόσπασμα, πρόσφατης ομιλίας του). 

__Η απλή γυναίκα δεν μπόρεσε να τιμήσει την συγγενή της, επειδή ήταν "αιρετική"...
__Οι αρχιερείς ΔΟΞΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΝ τους "αιρετικούς" συναδέλφους τους, ποιος ξέρει για ποιες σκοπιμότητες...
__Αν μη τι άλλο αυτές είναι ΑΣΥΝΕΠΕΙΕΣ για τις οποίες οι ιεράρχες αυτοί --οι σκανδαλίζοντες τους απλούς-- κάποτε θα δώσουν λόγο, αν όντως πιστεύουν σε ΔΙΚΑΙΟΚΡΙΤΗ ΘΕΟ και δεν εξασκούν απλώς το προσοδοφόρο επάγγελμά τους...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com