22.3.13

Ιεοβά-νισσί...


Ιεοβά-νισσί...

=

=

__Παλιά, όταν οι Ισραηλίτες ακολουθούσαν τον Θεό, έλεγαν "Ιεοβά-Νισσί" (=ο Κύριος είναι η σημαία μου)...
«Και ωκοδόμησεν εκεί ο Μωϋσής θυσιαστήριον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιεοβά-Νισσί» ( Έξ. 17:15).
__Τώρα όμως τιμούν την αστερόεσσα σημαία των ΗΠΑ...
__Αν από εκεί περιμένουν τη βοήθειά τους, αλίμονό τους... διότι το ίδιο λάθος το έκαναν πολλές φορές στο παρελθόν, όμως, δυστυχώς, μυαλό δεν έβαλαν ακόμη...
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com